OZNAM

Oznamujeme všetkým žiakom našej školy, že dňa 18. 09. 2018 sa uskutoční 3. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokoordinátora „ Do školy na bicykli“, do ktorej sa opäť zapojí aj naša škola.

V prípade záujmu, zapojiť sa do tejto kampane, prosíme záujemcov o prihlásenie sa do 17.09.2018 do 10.00 hod. u Mgr. Dutkovej alebo Mgr. Mišíkovej.

Podmienky prihlásenia:

  • prihlásiť sa môže každý žiak našej školy,
  • prísť do školy na svojom, prípadne požičanom bicykli,
  • zraz pred školou 18. 09. 2018 (utorok) o 08.00 hod.