FUTURIKON 4

Všetci fanúšikovia technológií a vývoja sa stretli 20. septembra 2018 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa konal štvrtý ročník FUTURIKON-u. Z našej školy sa akcie zúčastnili žiaci z tried III. AP a III. BP spolu s vyučujúcimi Ing. Fabiniovou a Ing. Valentovou.

Žiaci si dopredu vybrali workshopy, na ktoré sa elektronicky prihlásili. V ponuke bolo 21 rôznych workshopov  pod taktovkou Elektrotechnickej fakulty a Fakulty informatiky ŽU. V rámci týchto workshopov odzneli prednášky spolu s vlastným experimentovaním žiakov.

Po absolvovaní aspoň jedného workshopu dostal každý žiak bagetu a kofolu. Pred univerzitou ich naladili univerzitné rádiá Rapeš a Rádio X a vo foyer boli rôzne technicky zamerané stánky. Na treťom poschodí boli dva mini roboty, ktoré vykonávali jednoduché príkazy zadané človekom ( pohybom i slovom ).

Žiaci strávili zaujímavý  deň s modernými technológiami.