Do školy na bicykli

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokoordinátora vyhlásilo kampaň „ Do školy na bicykli“.

Jej cieľom bolo:

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.
6. Zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli.
7. Zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre žiakov (aj učiteľov)

    – bezpečné stojany, sprchy a podobne.

Do uvedenej kampane sa dňa 18. 09. 2018 zapojila aj naša škola. V rámci nej do školy na bicykli prišlo 89 žiakov, ktorí plnili tieto súťažné disciplíny:

A – Teoretická časť: test z pravidiel cestnej premávky

B – Praktická časť : – pump tracková dráha

                                – časovka

Súťažilo sa aj o najvyššiu účasť v rámci tried.

V Žiline v tento deň cyklistov prechádzajúcich cez bulvár čakalo príjemné prekvapenie v podobe chutných a zdravých cykloraňajok.

Umiestnenie žiakov:

A – Teoretická časť: test z pravidiel cestnej premávky: rovnaký počet bodov získali piati žiaci:

          Končítek Matej IV.BM, Kormaník Miroslav IV.BM,

          Kvasnica Marek IV.BM, Matúš Dušan II.BU, Mäkký Rudolf II.BU.

B – Praktická časť : – pump tracková dráha: 1. miesto – Pristach Pavol II.AN – 15,33

  1. miesto – Komolik Juraj IV.AM – 17,11
  2. miesto – Piroha Samuel II.AM – 17,24

                                 – časovka: 1. miesto – Piroha Samuel II.AM – 5,44

  1. miesto – Hrošovský Matúš I.AN – 5,53
  2. miesto – Meliš Patrik IV.AM – 6,02

O najvyššiu účasť v rámci tried sa na 1. mieste umiestnila trieda IV.AM – 62,5 %.