V. ročník osvetového podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku (DENS) 2018

Dňa 6. 6. 2018 sa na Námestí  A. Hlinku v Žiline uskutočnilo podujatie pod záštitou pána primátora Igora Chomu, ktorého cieľom bola propagácia trvalo udržateľného rozvoja. Keďže bola akcia putovná, okrem nášho mesta sa konala v iných dňoch aj v Bratislave a Banskej Bystrici.

Vystavovatelia prezentovali „zelené“ technológie (solárne systémy, fotovoltiku), špičkové elektromobily, ale aj atraktívne elektrobicykle či informácie o úsporách energie v domácnosti.

Nechýbala téma odpadov – ako ich menej produkovať, ako ich správne triediť a samozrejme téma ochrany životného prostredia a klímy. Na podujatí boli tiež informácie o funkciách a ochrane lesa priamo od slovenských lesníkov. Návštevníci si mohli otestovať svoje vedomosti, ale aj fyzickú silu Bolo možné zistiť, koľko energie spotrebujú domáce spotrebiče a koľko jej vydajú pri údere kladivom.

Spomínanú propagačno-osvetovú akciu navštívilo v popoludňajších hodinách spolu s vychovávateľkou  Baníkovou 8 dievčat zo školského internátu.

Aj keď v súčasnosti nie je pre študentov uvedená téma prvoradá, veríme, že možnosti ekologického využívania energií mladí ľudia využijú o pár rokov v praxi, či už pri zariaďovaní svojich domácností alebo v profesijnom živote.

DENS18_plagat_A3