V Tatrách sa súťažilo

Tohtoročný 44. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa konal v dňoch 3. a 4. mája 2018 v hoteli Sorea Titris v Tatranskej Lomnici.

Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je napomáhať postupnému získavaniu mladých ľudí na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.

Integrovaný odborový zväz organizuje túto súťaž na vysokej profesionálnej úrovni. Po otvorení súťaže a príhovoroch hostí a sponzorov nasledovali tri súťažné kolá, ich vyhodnotenie, bohatý večerný program a  nasledujúci deň sme mali možnosť navštíviť galériu trick-artu v Starom Smokovci.

Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných odborných škôl. Poďakovanie za účasť patrí Helene Buškovej z III.BP, Kristiánovi Mešinovi z III.APEmme Hvorečnej z I.BP triedy, vďaka ktorým sa naša škola umiestnila na peknom 6. mieste.