Bratislava, 25.-26. 04. 2018 – Súťaž Autoopravár junior

V dňoch 25. a 26. apríla 2018 prebehlo už 19. finálové kolo súťaže  Autoopravár Junior 2018, ktoré bolo ukončené  slávnostným vyhlasovaním výsledkov v priestoroch EXPOCLUB Incheba v Bratislave. Do finálového kola postúpilo 10 žiakov odboru autoopravár – mechanik a elektrikár, 8 žiakov odboru autoopravár – lakovník a 8 žiakov odboru autoopravár – karosár z celého Slovenska.

Našu školu repezentovali 4 žiaci, ktorí postúpili z jednotlivých kôl, karosári Miroslav Poliaček a Martin Jahôdka, lakovníci Lukáš Cheben a Peter Fulmek. Všetci štyria zvládli svoju úlohu  na výbornú. Súťažilo sa pod dohľadom odborných komisárov v priestoroch spoločnosti JL, spol. s.r.o. Všetci absolvovali test, ktorý bol tentoraz v papierovej forme a preveril ich teoretické vedomosti.

Karosári svoje praktické zručnosti a skúsenosti využili pri úlohách na výrobu prahu a podľa technického výkresu. Absolvovali aj poznávaciu časť, ktorej cieľom bolo pomenovať náradia využívané pri karosárskej činnosti.

Lakovníci dostali v prvý deň úlohu uskutočniť tzv. Smart opravu ( drobnú oprava veľkosti okolo 10 cm ) na dverách auta v ľavom hornom rohu a druhý deň túto opravu zaleštiť. Svoje skúsenosti aplikovali pri pracovnom postupe ( brúsenie, striekanie plniča, sušenie, namiešanie farby s využitím spektrofotometra, striekanie vrchnej farby a  striekanie transparentného laku ) Na splnenie každého procesu mali stanovený čas 20 minút. Museli si správne vybrať pracovné náradie k jednotlivým krokom a osobné ochranné pomôcky.

Všetkým účastníkom boli odovzdávané diplomy a sponzorské dary. Prví traja z každej kategórie boli odmenení hodnotnými cenami v EXPOCLUB Incheba

Umiestnenie našich žiakov:

Lukáš Cheben, – lakovník 4. miesto

Peter Fulmek  – lakovník 6. miesto

Miroslav Poliaček – karosár 6. miesto

Martin Jahôdka – karosár 7. miesto

Všetkým štyrom patrí  pochvala za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v ďalšej práci.