Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 11. 04. 2018 si žiak Jakub Šlenker zo IV.CP potrápil svoje logické myslenie pri napínavých šachových partiách v desiatom ročníku Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Súťažili žiaci stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a prijímatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na

význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku.

Žiak Jakub Šlenker  sa umiestnil na peknom 31. mieste zo 68. účastníkov.

Blahoželáme !!!

 

bty