Global Money Week – Svetový deň financií

Tento kalendárny rok pripadla finančná aktivita na týždeň od 12. 03. 2018 do 18. 03. 2018. Global Money Week sa zúčastňuje 137 krajín sveta.

Prieskumom o finančnej gramotnosti sa zistilo, že:

 •  tri štvrtiny Slovákov neplánujú financie vo svojej domácnosti,
 • takmer polovica Slovákov nemá prehľad o svojich výdavkoch,
 • 85% Slovákov nie je schopných vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu,
 • takmer každý desiaty Slovák využíva nebankovky ak sa dostane do mínusu.

Vzhľadom na tieto alarmujúce skutočnosti sa každý rok v priestoroch našej školy venujeme finančnej gramotnosti, a to nielen na jednotlivých vyučovacích hodinách, ale aj netradičnou aktivitou ako je Global Money Week – Svetový deň financií.

V piatok  18. marca 2018 sa v učebni A 110  dopravnej akadémie stretlo 28 študentov prvých ročníkov z tried I.AP (Lucia Gustiňáková, Alexandra Steinigerová, Daniel Neckář, Thomas Mydliar, Tomáš Vlček, Marián Balga, Matej Mladoň),  I.BP (Tomáš Potočár,SáraKrenželová, Katarína Hudecová, Dominika Harvanová, Paulína Sedliačková, Sabína Štefániková, Klaudia Vranová),  I.BU (Ján Chrapčík, Dušan Matúš, Marek Kostelný, Rudolf Mäkký, Filip Vladár, Jakub Lapoš, Patrik Vágner), I.AM( Maroš Belčík, Martin Chovanec, Vladimír Mikula, Jozef Pekara, Samuel Piroha, Lukáš Tarasovič, Patrik Vojtek),  ktorí vytvorili súťažiace tímy.

Pre študentov prvých ročníkov si učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jana Kostolná a Ing. Martina Čelková pripravili zaujímavé finančné aktivity: odbornú prednášku nezávislého makléra,  test o euromene,  pexeso.

Aktivita vyvrcholila prezentáciou študentov na nimi vybranú tému:

 • Aj pri úveroch platí: „Čím viac, tým lepšie.“
 • Nauč mladších súrodencov a starých rodičov pracovať s internetbankingom.
 • Aj seniori sa chcú viac vyznať (v peniazoch).
 • Mám najlepší bežný účet (ako si vyberiem najlepší účet, poradím pri výbere bežného účtu).
 • Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním).
 • Ako vnímať so zdravým rozumom reklamy na bankové produkty?
 • Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov.

Najlepšie sa umiestnili tieto súťažiace tímy:

1.miesto:  Alexandra Steinigerová, I.AP, Katka Hudecová, I. BP, Vladimír Mikula, I.AM, Marek Kostelný I.BU – Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov.

 1. miesto: Tomáš Vlček, I.AP, Paulína Sedliačková, I.BP, Samuel Piroha, I.AM, Filip Vladár, I.BU – Mám najlepší bežný účet (ako si vyberiem najlepší účet, poradím pri výbere bežného účtu).

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník!

Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková