Kam na vysokú 2018

Dňa 1.2.2018 sa žiaci IV.AP, IV.CP a IV.AM s triednymi učiteľkami PaedDr.Daubnerovou, Ing. Kostolnou, Mgr.Černekovou a výchovnou poradkyňou Ing. Fabiniovou  zúčastnili výstavy Kam na vysokú 2018, ktorá sa konala v priestoroch hotela Slovakia v Žiline.

Výstava Kam na vysokú ponúkla pre žiakov stredných škôl a ich rodičov možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Výstava mala charakter Roadshow, čiže každý deň sa konala v inom meste a skončila 8.2.2018 v Košiciach. Vysoké školy sa prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi.

Medzi vystavovateľov patrili  slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.  Predstavilo  sa  viac ako 25 univerzít a fakúlt zo Slovenska, Čiech a zahraničia.

Počas výstavy sa študenti mohli oboznámiť s možnosťami štúdia nielen pri jednotlivých stánkoch,  ale boli pripravené aj špecializované workshopy o tom, ako si správne vybrať vysokú školu, ukážky študijných odborov, moderný formát okrúhlych stolov (Table Talk) a ďalšie zaujímavé aktivity.

Školy mali pripravené zaujímavé propagačné materiály, v ktorých záujemcovia  o štúdium nájdu všetky dôležité informácie o študijných odboroch, či o podmienkach  prijatia.

Je už len na žiakoch, aby si zvolili správnu školu.