Mikuláš v ŠI

Do vianočne vyzdobeného internátu v podvečer sv. Mikuláša prišiel medzi ubytovaných žiakov Mikuláš. So sebou si zobral anjela a dvoch čertov. Každý žiak dostal sladkú odmenu.

Veríme, že Mikuláš k nám príde opäť o rok.