EXKURZIA – Rajecká Lesná – Slovenský Betlehem, Rajecké Teplice – Múzeum dopravy

 V dňoch 15.12. a 19.12. 2017   žiaci prvých ročníkov – I.AM, I.BM, I.AP a I.BP spolu s vyučujúcimi Ing. Drahnovou,  Ing. Kostolnou, Ing. Švekušovou , Mgr. Pikorovou a PaedDr. Daubnerovou navštívili Rajeckú Lesnú, ktorá ukrýva jedinečnú raritu, najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe.

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Dielo, ktoré je   8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké,  zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života. Každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, jeho históriu a tradície.

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef  Pekara.

Na spiatočnej ceste žiaci navštívili Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach.   Prezreli si množstvo exponátov približujúcich praveké, stredoveké a novoveké cesty, tradičné pltníctvo či novoveké parníky, taktiež vývoj železničnej techniky, rušňov a vozňov, a v neposlednom rade boom automobilov v 20. storočí. Osobitou časťou expozície je modelové koľajisko zachytávajúce žilinský železničný uzol v 20-tych rokoch 20. storočia, a tiež jedinečná ukážka historickej železničnej stanice, v rámci ktorej možno vidieť dobovo zariadené pracoviská predajcu cestovných lístkov a výpravcu, traťmajstrovskú drezinu či maketu časti prijímacej budovy IV. triedy miestnej železnice v štýle Uhorských kráľovských štátnych železníc z roku 1880. Okrem toho si prezreli vystavenú  kolekciu historických motocyklov.