Študentská kvapka krvi

V mesiaci október a november Slovenský Červený kríž v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje „Študentskú kvapku  krvi“.  Uvedenej akcie sa  dňa 13. 11. 2017 zúčastnili aj žiaci z dopravnej akadémie  pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja.

Do tejto akcie sa zapojilo z našej školy 16 žiakov + 1 ped. dozor:

IV.AP  – 4 žiaci:    Ingrid Taračová, Gabriela Milová, Nikola Grňová, Andrej Drahno

IV.BP  – 4 žiaci:   Jakub Ondák, Erik Svitek, Matúš Medňanský, Rastislav Pariš

IV.AM – 4 žiaci:   Damián Ďuroška, Tomáš Kasman, Timotej Tvrdý, Erik Jedinák

IV.CP –  2 žiaci:   Lukáš Jedinák, Samuel Válek

I.AN – 2 žiaci:   Pavol Pristach, Martin Pažický

Akcia sa uskutočnila v Národnej transfúznej stanici v Žiline.

Za tento hrdinský čin patrí poďakovanie  všetkým zúčastneným, ktorí darovali krv dobrovoľne a v dobrej viere, že aj ich kvapky krvi niekomu pomohli pri záchrane  života.