Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 29. mája 2017 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 80 absolventov na cestu dospelosti.

Slávnostnými prejavmi zatvorili za nimi bránu strednej školy Ing. Mária Vítová, PhD. – poverená vedením DA,  Mgr. Zuzana Želonková – predsedkyňa školskej maturitnej komisie a Mgr. Ivana Kubalová – zástupkyňa riaditeľa školy. Vedenie školy ocenilo tých, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky. Maturitné vysvedčenie spolu s vecným ocenením si prevzalo 10 najúspešnejších absolventov.

Maturitným vysvedčením so samými jednotkami sa môže popýšiť:

  • zo IV.DP triedy – Mária Veronika Haščíková.

Výborné výsledky na maturitných skúškach taktiež dosiahli:

  • zo IV.AP triedy – Tatiana Hajková, Patrik Valerián  
  • zo IV.BP triedy – Tatiana Pagáčová
  • zo IV.CP triedy – Nikolas Marman
  • zo IV.DP triedyVladimíra Kyrczová, Michaela Šušorená, Simona Urbaniková, Jana Zacharovská
  • zo IV.AM triedy – Tomáš Čanecký.

Blahoželáme nielen oceneným maturantom, ale aj ostatným študentom, ktorí úspešne zložili prvú významnú skúšku v živote.

Zároveň ďakujeme v mene vedenia školy aj ich triednym učiteľom: Mgr. Paule Panákovej (IV.AP trieda), Mgr. Zuzane Majchrákovej (IV.BP trieda), Ing. Monike Fabiniovej  (IV.CP trieda), RNDr. Márii Baníkovej (IV.DP trieda), Ing. Monike Švekušovej (IV.AM trieda), a Mgr. Lucii Makúchovej (II.AN trieda) za to, že sa stali pre svojich študentov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Ďakujeme za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť a zároveň im želáme veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšieho života.