Mladý digitálny Európan 2017

Dňa 10. mája 2017 sa 25 našich žiakov druhých a tretích ročníkov zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom Mladý digitálny Európan, kde si testovali svoje všeobecné  vedomosti o histórii a súčasnosti Európskej únie. Súťaž sa realizovala formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.

Súťaž organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.

Medzi najlepších mladých digitálnych Európanov na našej škole sa zaradili:

  Meno a priezvisko žiaka Trieda Úspešnosť
1. Alexandra Smolková II.AP 67,50 %
2. Tomáš Michalík II.AP 65,80 %
3. Ivan Petríček II.AP 60,50 %
4. Richard Kollárčik II.BM 57,00 %
5. Radoslava Hanuliaková III.AP 51,80 %