Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Dňa 24. 05. 2017 sa žiaci I. AN a II. AU s vyučujúcimi Mgr. Dutkovou a Ing. Hrbáňovou zúčastnili exkurzie v podniku Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. v  Kysuckom Novom Meste.

Schaeffler je jedným z najväčších európskych priemyselných podnikov v rodinnom vlastníctve. So svojimi značkami INA, LuK a FAG je popredným dodávateľ pre automobily a priemysel. S presnými komponentmi a systémami v motore, prevodovke a podvozku, ako aj v riešeniach valivých ložísk pre množstvo priemyselných aplikácií má Schaeffler Group rozhodujúci prínos pre “mobilitu zajtrajška.“ Disponuje portfóliom produktov, ktoré patrí k najrozsiahlejším v ložiskovej výrobe a môže pokryť všetky oblasti použitia. Okrem toho ponúka rozsiahle služby v oblasti výpočtov, diagnostiky, údržby a montáže valivých ložísk a kompletných systémov.

Cieľom podniku je aj ochrana životného prostredia, ktorá je integrovaná do všetkých oblastí podniku.

Prehliadka podniku ako aj úvodná prednáška sa stretla u žiakov s vynikajúcim ohlasom.