Projekt Automotive Talents

Projekt Automotive Talents je projektom európskeho významu. Sústreďuje sa na mladé talenty a záujemcov, ktorí majú záujem absolvovať odbornú prax v Nemecku a následne poskytuje možnosť získať prácu v automobilovom priemysle.

Projekt úspešne prebieha na našej škole od roku 2015. Odbornú 6-týždňovú stáž absolvovalo 12 žiakov v Nemecku a v tomto roku po prvýkrát už aj v Belgicku, kde sú na stáži 4 žiaci. Sú to žiaci študijných a učebných odborov: mechanik-elektrotechnik, autotronik, autoopravár-mechanik, elektrikár, lakovník, karosár, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Pre žiakov je to jedinečná možnosť vycestovať do zahraničia bez poplatku a získať vysokohodnotený certifikát UHP/RUN FLAT/RDKS nemeckého zväzu pneumatikárov v hodnote 500 eur. Odbornej praxi predchádza odborná a jazyková príprava v škole. Naši nemeckí partneri zabezpečujú celú organizáciu stáže v zahraničí, vycestovanie a návrat domov, ubytovanie, poistenie a poskytujú žiakom vysoké finančné príspevky. Žiaci tak majú možnosť vo voľnom čase cestovať na výlety, navštevovať rôzne výstavy áut, spoznávať krajinu a stretávať nových ľudí.

Žiaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa, nadobudnú nové zručnosti s najmodernejšou technológiou v automobilovom priemysle, zdokonalia sa v jazykovej komunikácii a vyskúšajú si, aké to je, keď sa musia sami o seba postarať. Chceme týmto  veľmi vyzdvihnúť i samostatnosť našich žiakov, mnohí z nich si dokázali veľa vecí v zahraničí vybaviť i získať cenné kontakty.

Spoluorganizátormi a koordinátormi odbornej stáže v škole sú Ing. Mária Vítová, PhD. a Mgr. Marcela Hubočanová.

Žiaci, ktorí absolvovali odbornú stáž v Nemecku:

Peter Palider (Gräfelfing), Adam Miškovčík (Gräfelfing), Rastislav Ofúkaný (Bremen), Samuel Belan (Hamburg), Tibor Blahušiak (Gräfelfing), Martin Biely (Osnabrück), Andrej Raždík (Gräfelfing), Christian Thöne (Augsburg), Juraj Gajdoš (Dornstadt), Ján Brezina (Gräfelfing). Toho času sú na stáži Marek Kopásek (Gräfelfing) a Filip Hronský (Gräfelfing).

Žiaci, ktorí absolvovali odbornú stáž v Belgicku: Lukáš Brodňan (Leuven) a Lukáš Harzek (Leuven). V súčasnosti sú na stáži Tomáš Kasman (Leuven) a Dominik Štefanik (Leuven).

Všetkým žiakom ďakujeme za dôstojnú prezentáciu našej školy v zahraničí.