Maturanti sa lúčili

Roky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá sa konala 12. mája 2017, nám opäť pripomenula, že sa ukončil ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí v tento deň do jedálne prišli s úsmevom na tvári, iní so sklonenou hlavou.

Počas rozlúčky boli ocenení tí, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach.

Boli to:

  • IV. AP – Tatiana Hajková, Tomáš Hruška,
  • IV. BP – Tatiana Pagáčová, Mária Pirošová,
  • IV. DP – Mária Veronika Haščíková, Marek Škorvan,
  • II. AN – Patrik Barilla.

Tatiana PagáčováMária Pirošová boli zároveň vyhlásené za najlepšie žiačky školy.

Našim študentom – maturantom prajeme šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok, a aby pri skúške dospelosti všetci uplatnili doposiaľ získané vedomosti.

Do ďalších rokov im želáme, aby sa im splnili všetky predsavzatia, túžby a ciele, aby boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie.