Realitný vodičák

Aj študenti učebných odborov z tried  III.AU, III.BU a III.CU absolvovali 10. 24. marca 2017 vzdelávací seminár projektu „REALITNÝ VODIČÁK. [sg_popup id=2]

Tento projekt sa skladal z dvoch častí. Prvou časťou bola prednáška Ing. Mgr. Františka Mudríka, realitného makléra MGM Žilina, zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti v oblasti narábania s nehnuteľnosťami a druhá časť pozostávala z testovania prezenčnou formou.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo priblížiť mladým ľuďom problematiku predaja nehnuteľností a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Študenti sa dozvedeli, čo ich pri kúpe/ predaji, resp. prenájme čaká a  akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise zmlúv. Týmto zvýšili svoju gramotnosť v oblasti REALÍT. Naši žiaci získali účasťou na seminári informácie o trhu nehnuteľností a potrebný návod, ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu Žilinského kraja. Získané informácie môžu účastníci vzdelávania využiť v praxi.

Úspešní študenti školy dostanú certifikát, resp. VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK.