Exkurzia v závode KIA Motors Slovakia

20. marca 2017 sa žiaci III. AU zúčastnili exkurzie v závode KIA Motors Slovakia. Pracovníčka závodu nás oboznámila s programom exkurzie, ktorá sa začala v zasadačke závodu KIA prezentáciou o výrobných halách a vývojom závodu KIA. Po skončení prezentácie upozornila žiakov na zákaz používania mobilov, fotoaparátov a tabletov.

Prvá naša zastávka exkurzie bola v karosárni, ktorá je plne automatizovaná. V celej hale je 360 robotov, ktoré robia všetky úkony. Videli sme zváranie, ktoré sa uskutočňuje 3 spôsobmi: bodové zvary, zváranie v ochrannej atmosfére CO2  a argónu. O procese lakovania karosérií sme boli oboznámení len formou prezentácie, pretože z bezpečnostného hľadiska je tam zakázaný prístup. I malá nečistota môže spôsobiť veľké problémy.

V montážnej hale už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali automobily.

Celá exkurzia bola doplnená výkladom cez načúvacie zariadenie, takže všetci mali dostatok informácií.

Na záver exkurzie sme si urobili spoločnú fotografiu triedy.

Ing. Dagmar Valentová, Ing. Juliana Duháčková