Realitný vodičák

Študenti IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.AM absolvovali 2. a 16. februára 2017 vzdelávací seminár projektu „REALITNÝ VODIČÁK.Realizátorom projektu  je realitné centrum MGM & Partners.

Vzdelávací seminár je určený pre mladých ľudí, ktorí jeho absolvovaním získajú „VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK“ vo svete nehnuteľností. Tento program sa skladal z dvoch častí. Prvou časťou bola prednáška Ing. Mgr. Františka Mudríka, realitného makléra MGM Žilina, zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti v oblasti narábania s nehnuteľnosťami a druhá časť pozostávala z testovania prezenčnou formou.

Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť mladým ľuďom problematiku predaja nehnuteľností a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Dôraz je kladený najmä na príklady z praxe a pre študentov prepojenie, resp. naviazanie na teoretickú časť učiva, ktoré preberajú v škole. Účastníci tak zistia, čo ich pri kúpe/ predaji, resp. prenájme čaká a  akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise zmlúv. Ďalej zvýšia svoju gramotnosť v oblasti REALÍT, dokážu kriticky myslieť a samostatne sa rozhodovať.

Naši žiaci získali účasťou na seminári informácie o trhu nehnuteľností a potrebný návod, ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu Žilinského kraja. Získané informácie môžu účastníci vzdelávania využiť v praxi.

Úspešní študenti školy dostanú certifikát, resp. VIRTUÁLNY  REALITNÝ VODIČÁK.