Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2017

Milí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.

V prílohách nájdete základné informácie a pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 2017. Dôkladne si ich preštudujte.