Exkurzia – Vodné dielo Žilina

Dňa 16. 2. 2017 sa žiaci z tried III. BP a I. AN  (strojári) zúčastnili exkurzie Vodného diela Žilina.

Vodné dielo Žilina sa nachádza na rieke Váh, na okraji mesta Žilina v lokalite Šibenice v riečnom km 254,613. Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov na výrobu elektrickej energie.  Vodného dielo zásobuje aj priemyselné podniky v Žiline technologickou vodou.

Dielo bolo uvedené do prevádzky v rokoch 1997 – 1998. Nachádza sa tu vodná elektráreň, ktorá má dva hydroagregáty s celkovým výkonom 72 MW (2 × 36 MW).

Dve kaplanove turbíny, priemer obežného kolesa 4850 mm, hltnosť turbín 2 × 150 m kubických za sekundu, priemerný spád na turbíny 24,1 m,

Žiaci boli počas exkurzie rozdelení do dvoch skupín a postupne si mali možnosť prezrieť okolie Vodného diela, čistenie vody pri ústení do diela, kde hlavne po zime pláva veľmi veľa odpadkov. Vo vnútornej časti diela boli žiaci oboznámení so záložnými systémami, pokiaľ by došlo k výpadku elektrickej energie v dôsledku poškodenia turbín. Taktiež prostredníctvom panelov videli rez vodného diela a umiestnenie turbín.

Prehliadka pokračovala v riadiacom centre, kde sa monitoruje a upravuje prietok vody turbínami, vypúšťanie vody späť do riečiska Váhu.

Študenti sa dozvedeli sa dozvedeli i, ktorým sa vystíha obyvateľstvo v prípade poškodenia hrádze.