Správa z veľtrhu cestovného ruchu

Dňa 27. 01. 2017 sa žiaci z tried II. BP a III. CP  – odbor dopravná akadémia s pedagogickým dozorom Ing. Martinou Čelkovou a Ing. Janou Kostolnou  zúčastnili  23. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 24. ročníka veľtrhu gastronómie Danubius Gastro.

Cestovateľský veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku. Patrí k najvýznamnejším podujatiam v strednej Európe. Prezentujú sa na ňom turistické centrá, cestovné kancelárie a všetci, ktorí podporujú cestovný ruch doma, či v zahraničí. Veľtrh je určený pre ľuďom, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. 

Študenti využili jedinečnú možnosť porovnať pod jednou strechou ponuky cestovných kancelárií, vidieť expozície jednotlivýchregiónov a krajín. Slovensko na veľtrhu predstavilo všetky svoje významné turistické destinácie. Veľká pozornosť bola  venovaná kúpeľníctvu, ktoré má na Slovensku dlhú tradíciu.

Študentov zaujal hlavne veľtrh gastronómie Danubius Gastro, ktorý prezentoval ucelenú ponuku v oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia cez  nábytok, potraviny, nápoje až po obalové materiály a reklamu. Vystavovatelia ponúkali ochutnávky národných, kulinárskych i nápojových špecialít.Súčasťou veľtrhu bola aj výstava  Poľovníctvo a oddych, venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť čas v prírode a  výstava Wellness a Fitness  bola najväčšou výstavou zameranou na prezentáciu vybavenia wellnes a fitness zariadení a na propagáciu zdravého životného štýlu.

Súčasťou veľtrhu boli sprievodné podujatia,  na ktorých sme obdivovali zručnosť barmanov, baristov, cukrárov, pekárov.