Olympiáda ľudských práv

Dňa 9.12.2016 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie  je útokom proti dôstojnosti, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje a  ponižuje.

15 žiakov prvého až štvrtého ročníka strávilo  príjemné dopoludnie v družnej debate na aktuálne témy.  Súťažiaci mali pripravené  prezentácie a referáty o ľudských právach, o slobode prejavu, o domácom násilí,  o práve na život, o spravodlivosti, o práve na vzdelanie, o formách domáceho násilia, ale aj o problematike terorizmu.

O tom , že sa mladí ľudia zaujímajú o dianie okolo seba a majú svoj vlastný názor, sa mala možnosť presvedčiť aj hodnotiaca  komisia v zložení PaedDr.Daubnerová,  Mgr. Černeková a  Mgr.Zaťko.

Vyhodnotenie:

 

  1. miesto Helena Bušková I.BP               
  2. miesto Adrián Hvorečný III.CP
  3. miesto Matej Lopušan IV.CP, Nikolas Marman IV.CP

 

Všetkým súťažiacim  patrí poďakovanie za vzornú  prípravu a prezentáciu svojich prác.