Olympiáda v nemeckom jazyku

dav

Dňa 7. novembra sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 10 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Odborná skúšobná komisia hodnotila splnenie jednotlivých úloh na základe zadania, hodnotila sa komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Tohtoročnými víťazmi olympiády sa stali:

  1. miesto Júlia Niníková zo IV.BP triedy
  2. miesto Tatiana Pagáčová zo IV.BP triedy
  3. miesto Jana Zacharovská zo IV.DP triedy
  4. miesto Patrik Ladňák z III.AP triedy

Víťazom blahoželáme a Júlii Niníkovej prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Mgr. M. Hubočanová, Mgr. K. Štalmachová

dav

img20161107_124031