Ekotopfilm – Envirofilm 2016

enviroDňa 10.11.2016 sme sa s triedami I.BP a II.BP zúčastnili medzinárodného festivalu  JUNIOR EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2016 v OC Mirage.

Program pre stredné školy sa začal privítaním žiakov a oboznámením s významom ochrany životného prostredia. Potom nasledovalo niekoľkých krátkych filmov, upozorňujúcich na ekologické a environmentálne problémy.

Program podujatia:

Trvalá udržateľnosť – príbeh trvalej udržateľnosti od jej začiatkov v 18. storočí až podnes;

Volám sa Eva a Jarovecké rameno si nedám – výpoveď študentov o potrebe ochrany spodných vôd – zdroja pitnej vody;

Natura 2000 – film priblížil význam, cieľ a poslanie sústavy chránených území;

Ako sa stať vegánom: Alyssin príbeh;

Žijeme pod vodou – film hovoril o stavbe umelých koralových útesov.

Nasledovali ďalšie aktivity, v ktorých boli žiakom poskytnuté informácie:

  • dôležitosť triedenia odpadu
  • triedenie odpadu do príslušných nádob (plasty, papier, sklo a kovy)
  • dostupnosť a miesta zberných dvorov pre elektroodpad, batérie, svietidlá, lieky a stavebný odpad.

Tieto informácie poskytuje tiež GREEN BIN, prvá mobilná aplikácia na podporu triedeného zberu u nás. Získané informácie si žiaci preverili formou kvízu a súťaže.

 

Mgr. Ing. Soňa Paceková, Mgr. Marta Ujháziová