Exkurzie v závode KIA Motors Slovakia

kiaDňa 30. mája 2016 sa žiaci II.BP Dopravnej akadémie v Žiline pod vedením Ing. Ľ. Hrbáňovej, Ing. M. Chajdákovej zúčastnili exkurzie v závode KIA Motors Slovakia. Exkurzia sa začala priamo v závode KIA prezentáciou v zasadačke. Potom sme prešli do karosárne, kde exkurzia začínala.

Závod využíva najmodernejšie výrobné technológie a takmer 400 robotov. Využitím adaptabilných nástrojov a automatického nastavenia výrobných liniek dosahuje vysokú flexibilitu, vďaka ktorej môže výrobu pružne prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Pri maximálnom využití výrobnej kapacity bude vyrábať 300 000 automobilov ročne, čo predstavuje až 100 kusov na zamestnanca. Dosahuje tak jednu z najvyšších úrovní produktivity v automobilovom priemysle.

Ďakujeme zamestnancom  závodu KIA Motors Slovakia za zaujímavý výklad a možnosť nahliadnuť do procesu výroby.

Ing. Ľ. Hrbáňová, Ing. M. Chajdáková

kia1