Mladý Európan 2016

02Dňa 29. apríla 2016 sa konal jedenásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan  na regionálnej úrovni v Mestskom úrade Žilina. Hlavným poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl a pozdvihnúť  úroveň ich všeobecnej informovanosti o Európskej únii.

Organizátorom toh01to regionálneho kola bolo informačné centrum Europedirect Žilina. Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.

Aj naša škola patrila medzi 15  vybraných škôl, ktoré preukazovali svoje vedomosti o Európskej únii. Študenti II. CP Alžbeta Guráňová, Dominika Jonasíková a Robert Verhaar si vyskúšali svoje vedomosti  vo vedomostnom teste o Európskej únii a v druhom kole riešili jazykovú krížovku a určenie tajničku v čo najkratšom časovom limite. Naši študenti obsadili 6. miesto.

Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu školy.

IMG_0853 IMG_0854