DVE TVÁRE JEDNÉHO SVETA

unicefDňa 23.marca 2016 sa  žiaci  druhých a tretích ročníkov zúčastnili besedy na tému  Dve tváre jedného sveta.

Mediálnu kampaň, ktorej cieľom je poukázať na existenciu dvoch svetov detí – na Slovensku a v rozvojových krajinách,  organizuje na Slovensku UNICEF.

V rámci interaktívnej prezentácie poukazujúcej na odlišnosti života rovnakých ľudí žijúcich na iných miestach Zeme, mohli žiaci porovnávať  rozdiely v oblasti každodenného života.  V rámci besedy sa venovali rôznym problémom týkajúcich sa napr. rodiny, detstva, práce, zábavy, bývania, vzdelania, politických systémov, rovnosti.

To, ako žijeme, aké podmienky máme pre život, berieme ako samozrejmosť . Je dobré niekedy sa zamyslieť nad tým, či všetci ľudia na tejto planéte majú rovnaké možnosti pre spokojný a šťastný život.

unicef2 unicef3 unicef4 unicef5