MAREC – mesiac knihy

01Kniha – priateľ človeka. Neodvráva, nekričí. Je tajomná, odpovedá na mnohé otázky. Poukazuje na zmysel života… Je relaxačnou „oddychovkou“ a rozvíja rečové a pamäťové schopnosti. A takou boli aj hodiny slovenského jazyka a literatúry, ktoré študenti a učitelia „zasvätili“ knihám. Prezentovali svoje najobľúbenejšie knihy. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z histórie, geografie a športu, ktoré prevládali najmä u chlapcov. U dievčat dominovala téma lásky, medziľudských vzťahov.

Veľmi nás teší, že sú ešte študenti, ktorým kniha nie je ľahostajná. Čítaním rozvíjajú slovnú zásobu. Sú pohotoví, nemajú problém s vyjadrovaním sa v súkromnom ani vo verejnom styku.

A preto nech sa knihy stanú súčasťou každého z nás nielen v marci, ale aj v ostatných mesiacoch, nielen v mladosti, ale aj v „staršom“ veku.

DSC_0220 DSC_0223 DSC_0234 (1)