Kultúrne podujatie „POZITÍV“

obr.2Dňa 16.03.2016 sa žiaci dopravnej akadémie zúčastnili kultúrneho podujatia s názvom „POZITÍV“ v zábavno-obchodnom centre MAX v Žiline. Účinkujúcimi boli spevák skupiny ARZÉN, Jaro Gažo a bubeník žilinskej rockovej skupiny AYA, Rado Pažej.

Program pozostával z hovoreného slova i spevu, ktorý bol sprevádzaný videoklipmi. Hlavnou myšlienkou kultúrneho podujatia bolo poukázať na vzťahy medzi ľuďmi, ako aj na vzťah človeka k prírode. Zamerali sa tiež na environmentálne problémy,  starostlivosť a ochranu životného prostredia. Účinkujúci zdôrazňovali čoraz väčšiu potrebu komunikácie a prostredníctvom skladieb zanechali odkaz na pozitívny prístup k životu. Program žiakov zaujal a motivoval k správnemu postoju k životným hodnotám.

Mgr. Ing. Soňa Paceková, Ing. Monika Nogová

obr.1