Exkurzia KIA

KIA22. marca 2016 sa žiaci II.AU a dňa 05.04.2016 žiaci II.BU zúčastnili exkurzie v závode KIA Motors Slovakia. Pán Veverka nás oboznámil s programom exkurzie, ktorá sa začala priamo v závode KIA prezentáciou v zasadačke.

Upozornil žiakov na zákaz používania mobilov, fotoaparátov a tabletov. Potom sme prešli do karosárne, kde exkurzia začínala.

V celej hale je 314 robotov, ktoré robia všetky úkony. Videli sme zváranie, ktoré sa uskutočňuje 3 spôsobmi: prevažne sú to bodové zvary, potom je to zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a argónu. O procese lakovania karosérií nám sprievodca iba porozprával, pretože z bezpečnostného hľadiska je tam zakázaný prístup. I malá nečistota môže spôsobiť veľké problémy.

V montážnej hale už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali automobily.

Celá exkurzia bola doplnená výkladom cez načúvacie zariadenie, takže všetci mali dostatok informácií.

Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu triedy.

Ing. Dagmar Valentová, Ing. Juliana Duháčková, Ing. Remetová

II.BU