Vianočná kvapka krvi

kvapka-krviV mesiaci december Slovenský Červený kríž v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje „Vianočnú kvapka krvi ”. Uvedenej akcie sa dňa 18. 12. 2015 zúčastnili aj žiaci z dopravnej akadémie pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja.

Do tejto akcie sa zapojilo z našej školy 23 žiakov + 1 ped. dozor:

I. DP – 9 žiakov: Mruková, Čvapková, Šugarová, Janíčková, Frištíková, Ďurajková,  Pálková,Zelník, Zajac

IV.AM – 6 žiakov: Hložný, Kuric, Janči, Jankovský, Januš, Hôrečný
I. CP – 3 žiaci: Kabašta, Kocínec, Rosa
III. AP –   3 žiaci:  Hruška, Šichman, Džanajová
I. AN –  2 žiaci: Barilla, Kotrbanec

Akcia sa uskutočnila v Národnej transfúznej stanici v Žiline.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí darovali krv dobrovoľne a v dobrej viere, že aj ich kvapky krvi niekomu pomohli pri záchrane života.

SDC17706 SDC17709 SDC17713 SDC17717 SDC17718