Polytechnická výchova žiakov ZŠ Karpatská

DSCF5115V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 17.12.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Karpatská v Žiline. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Martin Remiš a p. Ladislav Schmidt. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF5109 DSCF5113 DSCF5114 DSCF5115 DSCF5116