Milé stretnutie v Strečne

strecnoDňa 17. 12. 2015 sa žiaci II.CP triedy zúčastnili besedy o knihách a knižniciach
v malebnej obci Strečno, pod dohľadom pani profesorky Ing. Jany  Kostolnej  a  Mgr. Marty Ujháziovej.
Pani Ing. Eva Balcárová  nás oboznámila  s  fungovaním knižnice, jej  najvyššou prioritou, projektmi, akciami, súťažami a všetkým, čím si tento rok prešli.
A s kým bola tá beseda?
Bola to naša slovenčinárka, pani profesorka Mgr. Marta Ujháziová,  ktorá okrem toho, že  učí,  píše aj básničky.
Napísala už štyri zbierky básní. Hľadám ťa láska, Vyznanie láske, Bez lásky a sám a Láska na dlani. Okrem nás, študentov, boli prítomní aj žiaci zo Základnej školy Strečno,  s pani učiteľkou Mgr. Erikou Trnovcovou.
Dozvedeli sme sa veľa o hrade Strečno, o samotnej knižnici, o tom, aké knihy radi čítajú deti navštevujúce knižnicu, akých súťaží sa zúčastňujú.
Bolo pre nás zaujímavé dozvedieť sa, ako sa pani profesorka Mgr. Marta Ujháziová dostala k písaniu kníh, mali sme možnosť vypočuť si niekoľko básní  z jej  básnických zbierok, ktoré sme ocenili potleskom a krásnou kyticou Vianočnej ruže.  Žiaci zo základnej školy boli šťastní, lebo dostali od Mgr. Marty Ujháziovej darčeky v podobe jej  básnických zbierok. Nezabudli si dať napísať venovanie a niektorí boli takí milí, že dali napísať venovanie  svojím milým rodičom.
Boli sme pozvaní na ďalšie stretnutie, knižnica nám učarovala a radi sa sem vrátime.

Dominika Jonasíková,  študentka II.CP

stre2 stre1 strecno