Uhrovec – rodisko Ľ. Štúra a A. Dubčeka

uhrovecUhrovec. Malá dedinka neďaleko Bánoviec nad Bebravou.

Dňa 25. novembra 2015 bola miestom exkurzie študentov II.AP, II.BP, III.AP, III.BP. S vyučujúcimi SJL navštívili rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka – velikánov našich národných dejín.

V roku 1965 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a je súčasťou Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Hlavná časť expozície múzea (rodného domu) je venovaná Ľudovítovi Štúrovi, jeho rodine, politickej a jazykovednej činnosti. Zachované sú originály dokumentov – listov, zborníkov, ale aj portrét jeho lásky – Adely Ostrolúckej.

Menšiu časť expozície predstavuje život a práca Alexandra Dubčeka, významného slovenského politika. Veľkú pozornosť v nás vzbudil videodokument o živote a tvorbe oboch velikánov.

Lektorka múzea nám prezradila, že kedysi tu mala sídlo škola, čoho dôkazom boli aj „staré“ lavice, tabuľa a mnohé iné historické predmety.

Po získaní nových cenných poznatkov v Uhrovci sme sa zastavili v Trenčíne a prezreli sme si historické pamiatky mesta.

Každá literárna exkurzia je veľkým prínosom v rozvíjaní nášho národného povedomia a vlasteneckého cítenia.