Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina

DSCF5027V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 10.-11.11.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 24 žiakov Základnej školy Divina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Ladislav Schmidt a p. Martin Remiš. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF5015 DSCF5020 DSCF5027 DSCF5031 DSCF5021 DSCF5032