Odborná exkurzia – Farma Papradno

IMG_0662Dňa 15. 10. 2015 sa triedaII. CP  študijný odbor dopravná akadémia zúčastnila odbornej exkurzie na agrofarme v Papradne. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.

Majiteľka penziónu pani Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka a súčasne podnikateľka v agroturizme, nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, kravy, kone – jazdecké i ťažné, poníky,  vyrába syr, oštiepky, bryndzu a prevádzkuje jazdenie na koníkoch. Bola to veľmi názorná ukážka, ako má fungovať agroturistika.

V pohostinskom zariadení Koliba – štýlovej drevenej stavbe s veľkým zastrešeným altánom nám pani Beníková rozprávala o svojich začiatkoch v podnikaní, o problémoch a úspechoch, o prevádzke agrofarmy, organizovaných akciách a o jej vízii – agroturistike. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s vidieckym turizmom a agroturistikou. V štýlovej drevenici sme vyskúšali výborné bryndzové halušky, pirohy, domáce parené buchty, ovčí syr a žinčicu. Plní zážitkov sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

IMG_0660 IMG_0662 IMG_0667