Návšteva TIK Žilina

IMG_0653Dňa 13. 10. 2015 sa trieda III. DP  študijný odbor dopravná akadémia   v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnila odbornej exkurzie v TIK Žilina. Turistická informačná kancelária mesta Žilina funguje ako príspevková organizácia pod odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu Žilina. Hlavným predmetom činnosti TIK je poskytovanie bezplatných informácií, propagačná a edičná činnosť. Pracovníčka TIK zoznámila študentov s činnosťou TIK ako je poskytovanie bezplatných informácií o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach. TIK sprostredkúva sprievodcovské služby, prehliadky mesta a hlavne organizuje aktivity súvisiace s prezentáciou mesta a okolia na veľtrhoch cestovného ruchu. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o   aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu. Na záver sme si prezreli Žilinu zo 46 metrov vysokej renesančnej zvonice Burianovej veže, z ktorej sa pred nami odokryl výhľad nielen na centrum mesta, ale aj na malebnú panorámu okolitých pohorí.

IMG_0657IMG_0653