Exkurzia v SK FOTOS

IMG_20150601_0834091.júna 2015 sa žiaci III.BP zúčastnili počas dvoch vyučovacích hodín v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo odbornej exkurzie v blízkom žilinskom podniku SK FOTOS na Rosinskej ceste.

V podniku žiaci mali možnosť priamo vidieť výrobu plastových výrobkov vstrekovaním a vyfukovaním, výrobu na priemyselných linkách, používanie obalov a obalové hospodárstvo, dopravné mechanizmy vo firme, skladové a aj expedičné priestory.

Podnik vyrába viaceré plastové výrobky, predovšetkým však komponenty svetelnej techniky – kryty na svietidlá, plastové súčiastky na železničné podvaly (veľké plastové „hmoždenky“), z potrieb pre domácnosť vyrábajú napr. plastové podnosy, šalátové lyžice, hrebene a iné.

RNDr. Mária Baníková