Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF4906V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 13.04.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 13 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venoval majster odbornej výchovy p. Ing. Peter Balát. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4901 DSCF4903 DSCF4904 DSCF4905