Valentínska kvapka krvi

SDC15819V dňoch od 09. 02. 2015 do 13. 03. 2015 sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje ,,Valentínska kvapka krvi . Uvedenej akcie sa dňa 27. 02. 2015 zúčastnili aj žiaci a zamestnanci z dopravnej akadémie pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja.

Do tejto akcie sa zapojilo z našej školy 36 žiakov + 5 zamestnancov:

II.AN – 9 žiakov: Frývald, Kysela, Kováčik, Šottník R., Šottník D. , Boháč, Čičala, Kopca,

Bohdal

IV.BP – 1 žiačka: Veveričíková

  1. AM – 5 žiakov: Lesko, Minár, Ondák, Kavčiak, Krajčík
  2. AP – 4 žiaci: Ženčák, Laurenčík, Burian, Brezániová
  3. DP – 2 žiaci: Pavlíková, Verhaar

III. AP – 3 žiaci: Gatial, Dragan, Polková,

III. AM – 7 žiakov: Ďugel, Ninis, Vojtek, Jankovský, Janči , Hanuliak, Miškovčík

III. DP – 5 žiakov: Zelník, Pospíšilová, Ďurajková, Palková, Šugarová

Zamestnanci DA: 5 osôb:  Gaňová, Pecková, Ďuroška, Trnka, Papaj

Akcia sa uskutočnila v Národnej transfúznej stanici v Žiline a v Dopravnej akadémii Žilina.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí darovali krv dobrovoľne a v dobrej viere, že aj ich kvapky krvi niekomu pomohli pri záchrane života.

SDC15834  SDC15829 SDC15827 SDC15819SDC15832