Technická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF4889V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 05.03.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 13 žiakov Základnej školy Turie. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Ing. Peter Balát a p. Martin Remiš. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4878 DSCF4880 DSCF4886 DSCF4888 DSCF4889