Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2015

titulkaMilí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.

                     Vedenie školy

V prílohách nájdete základné informácie a pokyny ohľadom e-maturity a písomných maturít – EČ a PFIČ MS 2015. Dôkladne si ich preštudujte.

___________

Oznam č. 5/2015 – Pokyny k EČ a PFIČ MS 2015

Harmonogram E-MATURITY online

Zoznam žiakov maturujúcich online

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

Ukážka odpoveďového hárka SJL „krížik“

Ukážka odpoveďového hárka SJL „pero“

Ukážka odpoveďového hárka CJ B1 „krížik“

Ukážka odpoveďového hárka CJ B1 „pero“

Zadelenie žiakov do tried