Generálna skúška Maturity online

titulka 1Dňa 24.02.2015 sa v certifikačných školách, vrátane našej, uskutočnila na počítačoch Generálna skúška Maturity online 2015 zo slovenského jazyka a literatúry v systéme e- Test. 60 vybraných žiakov z tried IV.AP, IV.BP a IV.DP si mohlo „na nečisto“ vyskúšať, ako sú pripravení na „ostrú“ maturitu.

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bolo dôležité, aby generálnu skúšku absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky.

Maturita online je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Žiaci budú písať rovnaké typy úloh, budú mať rovnaký čas na ich riešenie.

Výhodou je, že žiaci certifikačnej školy majú prístup k prípravným testovým úlohám, ktoré môžu riešiť aj po vyučovaní alebo doma, precvičovať si elektronické testovanie, prostredie systé­mu e-Test na úlohách z prípravných testových zošitov pre Maturitu online. Vyskúšať si však môžu aj testy z cudzích jazykov, ktoré budú v „ostrej“ skúške riešiť v papierovej forme. Maturita online, ale aj písomné maturity budú v našej škole prebiehať v termíne od 17. -18. marca 2015.

 

Maturita online:

17.03.2015 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra (EČ MS)


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
(EČ a PFIČ MS):

17.03.2015 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra                     

  • EČ v čase    09:45 – 11:15 hod.
  • PFIČ v čase 13:00 – 15:30 hod.

 

18.03.2015 (streda) – cudzí jazyk, úroveň B1                               

  • EČ v čase    09:45 – 11:25 hod.
  • PFIČ v čase 13:00 – 14:00 hod.

 

Prílohy:

Príloha č.1 Harmonogram Generálnej skúšky

Príloha č.2 Zúčastnení žiaci

2 1