Najlepší podnikateľský plán

IMG_0451Dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnil I. ročník súťaže o najlepší podnikateľský plán. V tento deň žiaci III. a IV. ročníkov študijných odborov obhajovali svoje podnikateľské zámery. Súťaže sa zúčastnilo 14 študentov. Odborná komisia, zložená z vyučujúcich ekonomických predmetov:

Ing. Jana Kostolná, Ing. Monika Fabiniová, Ing. Martina Čelková hodnotila podľa týchto kritérií:

– originalita,

– realizovateľnosť,

– trhové šance a udržateľnosť,

– inovačný potenciál zámeru,

– kvalita spracovania podnikateľského zámeru.

Víťazi súťaže:

  1. miesto Jakub Mikoláš, III. AP, „Predajknihu.sk“
  2. miesto Martina Pospíšilová, III. DP, „Agrofarma“
  3. miesto Radka Valková a Lenka Holáková, IV. DP, „Reštaurácia In SeventhHeaven“

 

Podnikateľské zámery postupujú do súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj.

 

Ing. Jana Kostolná, Ing. Monika Fabiniová, Ing. Martina Čelková

IMG_0451 IMG_0453