Mikuláš v Bytči

1Rovnako ako po uplynulé roky, aj 5. decembra 2014 sa naši študenti spolu so svojimi vyučujúcimi Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Oľgou Černekovou rozhodli spríjemniť predvianočný čas deťom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči a pripravili pre nich mikulášske dopoludnie plné zábavy, hier a darčekov.

Na úvod zahral deťom, ich učiteľkám a vychovávateľkám na harmonike Tomáš Belan a jeho spolužiaci z II. CP predviedli dramatizáciu známej ruskej rozprávky Mrázik.

Žiaci a žiačky z II. DP si pripravili rôzne súťaže, v ktorých mohli najmenšie i väčšie deti predviesť svoje schopnosti a talent a vyhrať zaujímavé ceny.

Na záver prišiel aj túžobne očakávaný Mikuláš (v podaní Martina Drábika z II. CP) s plnými vrecami darčekov. Sprevádzala ho Snehulienka, anjeli aj čerti. Mikuláš sa porozprával s každým dieťaťom, vypočul si básničky, piesne a riekanky a za odmenu rozdával balíčky so sladkosťami.

Školu navštevujú deti so zdravotným a mentálnym postihnutím, deti sociálne znevýhodnené a aj deti z neďalekého detského domova, a preto mala celá akcia pre našich žiakov nielen zábavný, ale aj poučný charakter. V mene všetkých detí ďakujeme študentom a zamestnancom našej školy, ktorí sa do prípravy celej akcie zapojili – či už prinesením hračiek, detských knižiek, sladkostí, ale aj prispením do finančnej zbierky, v ktorej sa vyzbieralo 670 eur.

Mgr. Zuzana Bučková

1 2 4 5 6 738