Ekotopfilm 2014

Eko obrázokMedzinárodný filmový festival Ekotopfilm sa zaoberal novými technológiami, technikou, vedou, výskumom, životným prostredím a ekológiou.

Festival bol orientovaný na odbornú verejnosť, ale aj na širokú občiansku verejnosť, s dôrazom na mladú nastupujúcu generáciu.

Súčasťou festivalu bol Juniorfestival pre deti a mládež, ktorý spolupracuje so základnými a strednými školami. Jeho hlavným cieľom bola environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov a študentov. A tohto programu sa dňa 28.11.2014 zúčastnila trieda II.DP s vyučujúcou Mgr. Pacekovou.

Dokumentárny film „Voda je život“ bol tematicky rozdelený do viacerých častí tak, aby plošne pokrýval širokú problematiku vody. Výpovede odborníkov boli kombinované s výpoveďami laikov, ktorí pri svojej každodennej práci prichádzajú do kontaktu s vodou v jej rôznych podobách.

Dokumentárny film „SOS Južný Sudán“ hovoril o pôsobení slovenských neziskových organizácií v Južnom Sudáne. Dokument mapoval miesta slovenských misií v najmladšej krajine sveta. Zisťoval motiváciu mladých ľudí pracovať v ťažkých podmienkach počas vojny, hladomoru, epidémií či smrtiacich chorôb.

Zúčastnili sme sa aj sprievodného programu:

TrashOut – ako nahlásiť nelegálnu skládku.

UNIZA – Prezentácia štúdia na Žilinskej univerzite – predstavenie všetkých 7 fakúlt Žilinskej univerzity a možnosť štúdia na nich.