Červené stužky

IMG_20141201_084449Kampaň Červené stužky sa uskutočňuje pod vedením odborných garantov zo Slovenska a zo zahraničia a aj  naša škola ju podporuje nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Kampaň je venovaná mladým ľuďom, ktorí sa do nej zapájajú rôznymi aktivitami.Dňa 1. decembra 2014 sme sa na Mestskom úrade v Žiline zúčastnili stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Po otvorení stretnutia nasledovala odborná prednáška na tému HIV/AIDS a predstavenie projektov pomoci chorým. Súčasťou stretnutia je každoročne i vyhodnotenie celoslovenských výtvarných súťaží, do ktorých sa zapája i naša škola. Poďakovanie patrí Márii Lupákovej z II. DP triedy za jej výtvarné práce, ďakujeme nielen žiakom II.AM a II.DP triedy, ktorí sa stretnutia zúčastnili, ale aj všetkým, ktorí si pripli červenú stužku.

IMG_20141201_090454 IMG_20141201_090503IMG_20141201_084449