„DNI NÁDEJE 2014“

IMG_0393Neviem, kde začať, keď spustil to pád,

znovu sa pokúšam na nohy vstať,

aj keď prehral som hru, ktorú sám som chcel hrať,

začínam nachádzať dôvody sa smiať.

               Daniel Štrbák, IV. AP

 

Žiaci našej školy využili možnosť a zapojili sa do XX. ročníka celoslovenskej akcie zameranej na sociálno – patologické javy v spoločnosti s názvom „Dni nádeje 2014“, ktoré sa konali 20. – 24. 10. 2014 v Žiline.

Cieľom tejto akcie bola prevencia demonštrovaná besedami, divadelnými predstaveniami, vernisážou výtvarných prác, prezentáciou literárnych prác, „Oskarom nádeje“ a záverečným galavečerom. Zároveň sa uskutočnila súťaž v plávaní „Štafeta nádeje“, ktorej sa zúčastnili A. Kurucár zo IV.AP a M. Kelemen a V. Polka z III.AP triedy.

Pochodu nádeje“ sa zúčastnilo až 90 žiakov našej školy.

Nadácii Lúč sa naši žiaci prezentovali 6 výtvarnými a 18 literárnymi prácami. Akadémie „Oskar nádeje 2014“ sa zúčastnili D. Štrbák zo IV.AP, M. Valčuha z III.CP, I. Taračová a P. Ladňák z I. AP, S. Kovalčíková z I.CP a M. Pospíšilová a B. Dubošová z III.DP tiedy.

Žiaci I. AP triedy sa zúčastnili besedy s názvom Nebojme sa hovoriť“, v ktorej otvorene a bez zábran prezentovali svoje názory. Hlavnou témou besedy bola bezpečnosť a súkromie na sociálnych sieťach.

Dňa 27. 10. 2014 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia – súčasného protidrogového muzikálu o partii štyroch stredoškolákov „Tomu ver!“ O tom, ako chce byť každý niekým iným a o tom, ako môže alkohol zmeniť životné plány mladého človeka.

Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto veľkolepej celoslovenskej akcie, ďakujeme.

IMG_0394 IMG_0396 IMG_0397IMG_0393